“Kapljica mora”: Značenje najčešćeg ženskog imena na svijetu

Marije slave svoj imendan 8. decembra, kada katolici slave Bezgrešno Začeće Blažene Djevice Marije. Marija je u mnogim varijantama najčešće žensko ime na svijetu.

Kao ime Isusove majke, ime Marija simbolizira čistu i duboku ljubav. U originalnom hebrejskom ime je Mirjam, a naš oblik je Marija prema latinskom Mariju. Samo značenje imena Mary nije jasno shvaćeno. Prema nedavnoj interpretaciji, ime je izvedeno od egipatske ‘mry’ što znači ‘ljubljeni’ ili ‘ljubljeni od Boga’. Prema ranijim tumačenjima, ime je dobilo od hebrejskog ‘mir’ (gorko) i ‘džem’ (more), pa bi značenje bilo “gorčina mora”. Prema tumačenju Euzebija Cezarejskog, ime ima značenje ‘kapljica mora’ koja potječe od hebrejskog ‘mar’ (kapljica) i ‘džem’ (more). Zbog velikog štovanja Blažene Majke Božje, ime Marija se u katoličkim zemljama sve do 15. vijeka nije koristilo kao krštenje. Tijekom reformacije, katolici su sve više birali ime Marija kao simbol.

Ime Marija zastupljeno je u svim zemljama Europe, Sjeverne i Južne Amerike te u dijelovima Azije. Posebice u Španjolskoj te u latinskom dijelu Amerik ističe se iznimno bogat repertoar ženskih imena inspiriranih kultom Isusove majke. Iz toga su nastala i tzv. “marijanska imena”. María je tijekom cijelog 20. stoljeća najučestalije španjolsko žensko ime – skoro 30 posto Španjolki zove se Maria. Marija se često pojavljuje i u sklopu s drugim imenima: Anna Maria, Maria Magdalena i slično.Drugi oblici imena Marija su Marijela, Marijeta, Mari(j)ola, Marika, Maruša, Maša, Mi(j)a, Ri(j)a, Majda, Mara, Mare, Marica, Marta, Mina, itd.

Recommended For You

About the Author: Neshvacena