MARINA – Njena LJEPOTA je BESKRAJNA, kao i LJUBAV prema DRAGIM LJUDIMA!

  • Porijeklo imena

Ime Marina vodi porijeklo iz latinskog “marina” u značenju “morska” što je bio atribut Afrodite, za koju se smatralo da je zaštitnica mornara.

Istorijski izvori svjedoče da su se ova imena počela javljati vrlo rano, još u 13. vijeku. Rasprostranjena su kod svih evropskih naroda od najranijih vremena do danas.

Marina je ženski oblik latinskog imena Marius a znači „sa mora” od latinskog „mare”. Marina je riječ za mjesto gdje se brodovi sidre ili su vezani za šetalište uz more.

Marina je primjer multikulturalnog imena koje se rado daje talijanskim, španjolskim i portugalskim djevojčicama, a također je popularno u Francuskoj, Njemačkoj skandinavskim zemljama, kao i kod mnogih slavenskih naroda.

Iz književne perspektive Marina je ime iz Šekspirovog malo poznatog djela „Perikla, Princ iz Tira” . U ovoj predstavi Marina je prekrasna kći titularnog lika Periklija i njegove trofejske žene Thaisa, a rođena je na brodu na moru tokom oluje .

 

Nastavak na sljedećoj strani…

Recommended For You

About the Author: Neshvacena