PETAR -Muškarac koji je ODLUČAN u svemu i UVEK je tu kaoOSLONAC i PODRŠKA!

Značenje imena Petar

Ženski oblik imena Petar jeste Petra, a oba imena imaju u svome „izvornom“ prevodu značenje „stena, kamen, oslonac“.

Kako je napred i navedeno, prevod grčke reči „petros“ ima značenje „kamen ili stena“, a osobe muškog pola koje nose ime Petar, smatraju se tako „onima koji su nepokolebljivi i odlučni“; ili pak „osobama koje su čvrste kao stena“; ili su to „muškarci koji su podrška i oslonac“; „osobe koje su jake i postojane“; sinonim za „karakternost; snagu volje; istrajnost; veru u sebe“. 

Imena koja su „izvedenice“ od vlastitog imena Petar mogu biti muška ili ženska, a najpoznatija su – Petrašin; Pera; Pero; Peja; Pejko; Petro; Pjetro; Perkan; Perhan; Perko; Periša; Peran; Perk; Perislav; Piter; Peter; Pjer; Petros; te ženska imena Perka; Petrija; Petruša; Petra; Petrojka i Pera.

Nadimci ili pak hipokoristike (imena od „milošte, miline“) od muškog imena Petar su – Pera; Pepi; Peki; Peca; Pero; Pejo; Peja; Perica ili Periša. 

 

Recommended For You

About the Author: Neshvacena